Senteret sitt bannerbilde

Moster legekontor

Velkommen til heimesida vår. Me ønskjer å gjera kontakten med oss så enkel som mulig.

Det kan i periodar vera stor trafikk med lang ventetid på telefonlinja vår.

Om du vil gjera det enkelt og spare tid, kan du nytta deg av vårt SMS køfrittsystem og Moster legekontor sin app.

 

 

 

Timebestilling

 

Ved timebestilling til vanleg konsultasjon som ikkje hastar ønskjer me at de nyttar heimesida vår mosterlegekontor.no

 

Alternativt kan ein bestilla time på telefon : 53 42 33 80

 

Telefonbestilling og nyttast dersom ein ønskjer time same dag

 

Ved tilstandar som hastar på dagtid må ein ringe Sunnhordland Interkommunale legevakt på telefon : 116117

 

Ved alvorleg og akutt sjukdom skal ein ringa : 113

 

 

 

 Aktuelt

Sommarferie 2018!

30. mai 2018

Hogne Vikanes Buchvold: 09.07- 29.07

David Steen-Hansen: 30.07 - 13.08

Permisjon

28. november 2017

Torhild Taraldsøy vert borte fra kontoret fra 01.01.18 til 01.01.19, det vert sett inn vikar for henne i denne perioden.

Fra 02.01.18 t.o.m 15.01.18 vert Kjell Olav Thorsland vikar.

Fra 22.01.18 t.o.m 31.12.18 er David Steeen-Hansen vikar.